Bemutatkozás    A Pest-Terv Műszaki Tervező és Kivitelező Kft. alapítói több évtizedes szakmai múlttal rendelkező mérnökök. 1994-ben alakult társaságunk, tevékenységéül jelölte ki a közművek létesítésével és felújításával kapcsolatos tervezési feladatok színvonalas ellátását. A legelső pillanattól eltelt időszakban valamennyi felmerült (nem csak rutin jellegű) feladatot igyekeztük maradéktalanul megoldani, szem előtt tartva a műszaki és gazdaságossági követelményeket. Társaságunk nem csak tervezői, hanem beruházás előkészítői, beruházói, kivitelezésirányítási feladatokat is ellát. Kollégáink aktívan részt vesznek a mérnöki szakmai fórumokon és több egyedi műszaki megoldás is fűződik a nevükhöz. Folyamatos fejlesztésnek köszönhetően naprakész technikai háttérrel rendelkezünk.

Minőségpolitikánk

A PEST-TERV Kft. tevékenységének fókuszában a Megrendelők igényeinek mind magasabb szintű kielégítése áll, amelynek alapja a minőséget befolyásoló szaktudás és az informatika fejlesztése.

  Feladataink középpontjába helyeztük a következőket:
  • a piac által korszerűnek ítélt szolgáltatás kifejlesztését és elfogadtatását;
  • a minőség egyik lehetséges - de nem elégséges - forrása a fejlesztés és a megfelelő technológia, ezért az általunk tervezett minőségi színvonal eléréséhez alapkövetelménynek tekintjük, hogy egyénileg és csoportosan, - személyes ráhatással - kiküszöböljük a munkafolyamatokban a hibáinkat;
  • törekszünk folyamataink olyan szabályozására, amely kiszűri a hibákat;
  • a hatékony vevőkapcsolat kialakításához információs rendszerünk olyan szintre történő folyamatos fejlesztésére törekszünk, amely pontos, naprakész, követhető és dokumentált tevékenységek által biztosítja a minőségi munka feltételeit.
  Nevünk jó hírének megtartásához és eredményes működésünkhöz szükségesnek tartjuk:
  • minőségbiztosítási rendszerünkben a folyamatos javítás elvének érvényesítését;
  • a költségcsökkentést minden területen;
  • minősített beszállítók, alvállalkozók termékeinek, szolgáltatásainak felhasználását;
  • az általunk készített, hasznosított dokumentumok hibátlanságának elérését;
  • munkatársaink képzettségének folyamatos növelését, erkölcsi és anyagi megbecsülését és minőségi munka kiemelkedő elismerését.
  Céljaink megvalósításához az MSZ EN ISO 9001:2001 követelményeknek megfelelő minőségügyi rendszert működtetjük.
Erzsébet hídi vízesés:


    Magyarország 2004. május 1.-én csatlakozott az Európai Unióhoz. Az esemény apropóján rendezett ünnepi hétvégére, a Supergroup művészeti csoport elképzelései alapján megvalósult egy Erzsébet hídi installáció. Ennek részét képezte Korsos Anita és Kásás Tamás dekoratív megjelenítésén túl, a szintén látványos kétoldali vízesés is. Ezt, a Magyarország gyógyvízkincseire, fürdőhelyeire utaló motívumot, a Fővárosi Vízművek Zrt., a Pest-Terv Kft. tervei alapján készítette el.     Cégünk, az Európai Uniós csatlakozást köszöntő Erzsébet hídi vízijátékok kiviteli tervét a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel és a Supergroup - Uniós ünnepségeket szervező társaság képviselőivel történt többszöri és folyamatos egyeztetés alapján készítette el.

Főbb paraméterek:

Az Erzsébet híd budai pillérétől a híd közepéig kb. 120 fm hosszban, a híd északi és déli oldalán kellett a vízesést működtetni. A meglévő vízhálózatból kb. 4,5 bar nyomás állt rendelkezésre. A látvány kialakításához szükséges 1½”-os fúvókák kiszolgálásához 2x750 m3/h vízmennyiséget kellet biztosítani, 1,5 bar állandó nyomás fenntartása mellett. Ezt az 1500 m3/h vízmennyiséget a Fővárosi Vízművek Zrt., a budai hídfő melletti DN 800 acél vízvezetékről tudta szolgáltatni. Az FKF Zrt. Híd-, Műtárgy Osztályával történt egyeztetések alapján a hídi szerkezethez, hídpillérhez hegeszteni vagy fúrni tilos volt, ezért a vezetékek megfogását betontömbökkel, acélszerkezetekkel és acélbilincsekkel terveztük.


Nyomvonal kialakítás:

A fúvókákat kiszolgáló vezetékrendszer csatlakozási pontja a budai hídfő mellett meglévő DN 800 acél vezeték volt, melyre fel kellett hegeszteni egy DN 500 csonkot acél karimával. A karimához tolózár csatlakozott, innen 2x45°-os iránytöréssel a vezeték a felszínen haladt tovább. A DN 500 vezeték kettéágazott 2 db DN 400-as acél vezetékre. Az északi oldali vezeték a hídfő északi oldalán függőlegesen fel lett vezetve a mellvéd falon keresztül a járdára, majd a gyalogos járdán a korláthoz rögzítve haladt a parti pillérig. A parti pillérnél a DN 400-as vezetékről egy DN 300 acél vezetéket kellett levezetni az alsó kezelőjárdára. Az alsó kezelőjárdán haladt a fúvókákat közvetlenül kiszolgáló D315 KPE vezeték.

A déli oldali vezeték a hídfőt megkerülve, a felszínen haladva érte el a függőleges szakaszt, ahonnan ugyan úgy haladt tovább, mint az északi oldali vezeték.

A közcsőről való DN 800/500 leágazás a DN 500-as tolózárral végleges, a vezeték további szakasza az ünnepségek után elbontásra került.


Kivitelezés:

A kivitelezés három jelentős szakaszból állt a csőépítés helye szerint:

-          föld feletti vezetés,

-          hídfőn való vízszintes és függőleges szerelés,

-          hídszerkezeten való szerelés (járdán).

A föld feletti acélcső fektetés nem okozott kivitelezési problémákat.

A függőleges csőszereléshez olyan daru kellett, ami a 8-10 m-es DN 400 acél csődarabokat helyére emeli és az ideiglenes rögzítésig a helyén tartja. A függőleges csövek megtámasztásának kiépítéséhez autódarura volt szükség. A függőleges csőtámasz (DN 200 a.) kiépítése után a talplemezeket összekötő durvalemezből készült lemezre előregyártott leterhelő beton elemeket kellett elhelyezni, 4 t összsúlyban.

A híd mellvéd falán történő átvezetés 2x90°-os ívvel történt, acélszerkezeti lefogással.

A gyalogos járdáról az alsó kezelőjárdára való lejutás, különös kivitelezői felkészültséget igényelt, mivel a DN 300 acél csövet a kivágott korlátok között kellett lejuttatni az alsó kezelőjárdára.

A rögzítésekhez két lehetőség adódott:

-          a hídpillérnél állványépítés,

-       a parti lépcső lefedése megfelelő teherbírású elemekkel és innen való csőfeladás daruval.


Üzemeltetés:

A csőrendszer feltöltéséhez a tervezői utasításainknak megfelelő állapotot kellett kialakítani, valamint a rendszer működtetése során a tervünkben szereplő üzemeltetési utasítások szerint kellett eljárni.

A megfogások ellenőrzésén túl, folyamatos figyelésüket is szükségesnek tartottuk. A fúvókák és a légtelenítők már a feltöltéskor is nyitott állapotban voltak. A DN 500 tolózárat hírtelen nyitni-zárni TILOS volt! A feltöltés legalább 30 perc folyamatos lassú nyitási idő mellett történt. A feltöltés után lehetett beszabályozni a hídi vízesés látványképét a fúvókáknál elhelyezett szelepekkel. Az üzemi nyitás és zárás hasonlóan lassan történhetett, mint az első feltöltés, de a beszabályozás után már a DN 400 tolózárakat kellett működtetni. Az ünnepségek után a vezeték leürítése a kialakított ürítő felé történt, ahonnan szivattyúval lehetett a vizet eltávolítani és a parkban szétlocsolni.